De vzw PVE werd opgericht om, ter nagedachtenis van stafhouder Piet Van Eeckhaut, periodiek een colloquium te organiseren. 

 

Zijn kantoorgenoten en zijn nabestaanden hebben zich verenigd om, in zijn geest en te zijner ere, een forum te creëren waarop mensen met diverse overtuigingen van gedachten kunnen wisselen over maatschappelijk relevante onderwerpen. Dit hoeft niet onder één noemer te vangen te zijn. Dat was hij zelf immers ook niet.

 

Mr. Piet Van Eeckhaut was boven alles advocaat. Met zijn geheel eigen stijl, een briljante retoriek en baanbrekende ideeën vormde hij een groot voorbeeld voor vele confraters. Gedurfd, stoutmoedig zelfs, maar nooit brutaal stond hij aan de basis van menige (r)evolutie in het strafrecht, waarbij hij aan het recht op tegenspraak, de rol van de advocaat in het strafproces en de kunst van het pleiten een nieuwe dimensie verleende.

 

Na zijn studies rechtsgeleerdheid stortte hij zich in de wijsbegeerte. Die combinatie vormde hem in de vele betekenissen van dat woord en kenmerkte hem tijdens zijn verdere (professionele) leven. Het maakte elke uiteenzetting bijzonder aangenaam en boeiend om naar te luisteren. Het bood een bodem, een basis, bildung. Het gaf een inzicht in  wat voor velen onbegrijpelijk blijft. Het was een levenshouding, een visie, waar hij ook naar handelde.

 

Het is om die reden dat de vzw PVE ervoor gekozen heeft om dit eerste colloquium in te richten rond een rechtsfilosofisch onderwerp: het begrip schuld in religie en justitie.


Praktisch

Sinds 2007 wordt het Advocatenkantoor Piet Van Eeckhaut geleid door de Maatschap Piet Van Eeckhaut. 

Het colloquium wordt georganiseerd door vzw PVE in samenwerking met Universiteit Gent en Die Keure. Inschrijven doe je hier. Voor alle andere vragen richt je je tot Die Keure