suaviter in modo, fortiter in re

Zachtmoedig in de wijze waarop, sterk in de zaak zelf
— Claudio Acquaviva, S.J. (1543 - 1615).
 

CURRICULUM VITAE Pierre (Piet) VAN EECKHAUT

  • geboren te Aalst op 10 oktober 1939, overleden op internationale wateren op 1 juli 2014
  • diploma Grieks-Latijnse humaniora, Koninklijk Atheneum Aalst (1957);
  • doctor in de rechten, Rijksuniversiteit Gent (1962);
  • licentiaat in de wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Gent (1964, dissertatie over de problematiek van de filosofische achtergrond van het gezin, promotor: prof. dr. J. Kruithof);

  *

  • advocaat te Gent sedert 1 september 1964;
  • oud-stafhouder van de Orde der Advocaten te Gent;
  • oud-bestuurslid, oud-stagistenvertegenwoordiger en openingsredenaar (1970-1971) van de Vlaamse Conferentie der Balie van het Hof van Beroep te Gent;

  *

  • ere-voorzitter van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen (voorzitter van oktober 1994 tot 1 december 2006);
  • oud-schepen van de stad Gent (in het bijzonder belast met het openbaar onderwijs en het toerisme, van 1977 tot 1983);
  • oud-gemeenteraadslid van de stad Gent (van 1971 tot 1989);
  • destijds redactielid van het vroegere weekblad Links;

  *

  • oud-voorzitter (van 1989 tot 2000) van de Toezichtscommissie van het Stedelijk Museum van Hedendaagse Kunst te Gent – nu S.M.A.K. (conservator Jan Hoet);
  • lid van de Raad van Beheer van het Internationaal Filmgebeuren van Vlaanderen-Gent;
  • publiceerde diverse artikelen over juridische en politieke kwesties (o.m. in de dagbladen De Standaard en De Morgen).