Om hulde te brengen aan de nagedachtenis van stafhouder Piet Van Eeckhaut richt de vzw Piet Van Eeckhaut, samen met opleidingscentrum Lexdura, dit jaar een tweede colloquium in, getiteld “de kunst van het pleidooi”.

 

 

Programma:

Welkomstwoord door Nina Van Eeckhaut

Professor Georges Martyn

Mr. Jan De Man

Mr. Jean-Luc Cottyn

Tenslotte is het woord aan een bijzondere acteur, die een beroemd pleidooi uit de (hedendaagse) geschiedenis brengtZo krijgt het colloquium “de kunst van het pleidooi” ook een echt kunstzinnig einde. 

Het colloquium gaat door op vrijdag 10 mei 2019 vanaf 13 u. 30 in Auberge du Pêcheur te Deurle. Voor wie wil, is er vanaf 12 u. 30 een klein welkomstbuffet voorzien.

Aan de oevers van de Leie, die voor zovele kunstenaars een bron van inspiratie vormde, kunnen de deelnemers van een glas champagne en een zoute/zoete versnapering genieten.

 

colloquium Piet Van Eeckhaut 2019

Professor Georges Martyn bijt de spits af met een uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van het pleidooi.  De door zijn studenten op handen gedragen spreker was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en is nu ere-advocaat aan de Gentse balie.  Hij doceert aan de Gentse rechtsfaculteit rechtsgeschiedenis en inleiding tot het Belgische recht. Professor Martyn is hoofdredacteur van het Nederlands-Belgische tijdschrift Pro Memorie en auteur van het schitterende werkje “Pleidooi.  Een handleiding welsprekendheid voor jonge juristen”.

Daarna is het woord aan Mr. Jan De Man die, vanuit zijn jarenlange ervaring als begenadigd (assisen)pleiter, een praktijkgericht betoog brengt over de kunst van het pleidooi. Het terugkeren naar de basis, met nuttige tips over hoe men de aandacht van de rechter krijgt en vasthoudt, vormt voor elke advocaat, ongeacht zijn of haar vakgebied, een zinvolle invulling van de plicht tot permanente vorming.  Mr. De Man is sedert september 1975 advocaat te Antwerpen. Hij was openingsredenaar tijdens de plechtige openingszitting van de Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen op 20 oktober 1984. Gedurende verschillende jaren doceerde hij strafrecht in het kader van de stagelessen aan de Antwerpse balie en fungeerde hij als jurylid bij de pleitoefeningen voor de stagiairs.

Daarna volgt een lange pauze. Aan de oevers van de Leie, die voor zovele kunstenaars een bron van inspiratie vormde, kunnen de deelnemers van een glas champagne en een zoute/zoete versnapering genieten.

Het tweede deel van de namiddag wordt ingezet met Mr. Jean-Luc Cottyn die het onderwerp benadert vanuit de invalshoek van de magistratuur. Wat is de ervaring aan de “andere zijde”?  Welke haring braadt absoluut niet?  Welke (taal)fouten blijven advocaten steeds maken? Hoever moet de immuniteit van het pleidooi gaan? Waar ergeren (parket)magistraten zich aan? De spreker is ere-Advocaat-generaal en voormalig voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie.  Hij is tevens gastdocent aan de Hogeschool Vives. Als advocaat-generaal was hij een te duchten tegenstander wier requisitoiren steeds met verve werden gebracht.

Tenslotte is het woord aan een bijzondere acteur, die een beroemd pleidooi uit de (hedendaagse) geschiedenis brengtZo krijgt het colloquium “de kunst van het pleidooi” ook een echt kunstzinnig einde.

Na afloop is er voorzien in een receptie waar de deelnemers opnieuw champagne en enkele hartige hapjes aangeboden krijgen.  Om 18 u. sluiten de deuren.

PastedGraphic-1 copy.png

PRAKTISCH:

Wanneer: Vrijdag 10 mei 2019, 13:30 - 18:00

Waar: Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem

Ticket: 185€ pp. inc. BTW

Inschrijven via LEXDURA.